۸۳۴ سورتی پرواز از فرودگاه گرگان برای سیل زدگان

۸۳۴ سورتی پرواز از فرودگاه گرگان برای سیل زدگان

تهران (پانا) – سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۳ هزار و ۵۰۰ میز و نیکمت را به دانش آموزان سیل زده استان گلستان اهدا کرد. به گزارش مرکز امور هماهنگی ، ارتباطات و حوزه وزارتی ۳ هزار و ۵۰۰ میز و نیمکت اهدایی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به دانش آموزان

اهدای ۳ هزار و ۵۰۰ میز و نیمکت به دانش آموزان مناطق سیل زده گلستان توسط سازمان نوسازی مدارس

اهدای ۳ هزار و ۵۰۰ میز و نیمکت به دانش آموزان مناطق سیل زده گلستان توسط سازمان نوسازی مدارس

تهران (پانا) – سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۳ هزار و ۵۰۰ میز و نیکمت را به دانش آموزان سیل زده استان گلستان اهدا کرد. به گزارش مرکز امور هماهنگی ، ارتباطات و حوزه وزارتی ۳ هزار و ۵۰۰ میز و نیمکت اهدایی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به دانش آموزان