رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان گفت: دانش‌آموختگان این واحد دانشگاهی بخش بزرگی را در سازمان نظام مهندسی استان گلستان تشکیل می‌دهند. " />سازمان نظام مهندسی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24