۲۴۱۸ نفر در انتخابات نظام مهندسی کشاورزی گلستان شرکت می کنند

۲۴۱۸ نفر در انتخابات نظام مهندسی کشاورزی گلستان شرکت می کنند

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: دو هزار و ۴۱۸ نفر ازاعضای سازمان واجد شرایط شرکت در پنجمین دوره انتخابات این سازمان در روز جمعه ۲۲ تیرماه هستند. شعارسال: حسین عابدی  اظهارداشت: این انتخابات از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصرجمعه در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار