طرح “تفکیک زباله از مبدا” در ۱۵ شهر استان گلستان اجرا می‌شود

طرح “تفکیک زباله از مبدا” در ۱۵ شهر استان گلستان اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: فاز نخست طرح تفکیک زباله از مبدا در ۱۵ شهرداری استان گلستان اجرا می‌شود. شعارسال: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: فاز نخست طرح تفکیک زباله از مبدا در ۱۵ شهرداری استان گلستان اجرا می‌شود. مولام وردی یازرلو ظهر امروز در جلسه با متقاضیان پروژه‌های بازیافت زباله‌ها