جزئیات بازسازی خط آهن گرگان – اینچه‌برون

جزئیات بازسازی خط آهن گرگان – اینچه‌برون

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه در راستای هدایت سیلاب در منطقه آق‌قلا ۷ نقطه راه‌آهن گرگان – اینچه برون تخریب شد، گفت: چهار نقطه تاکنون بازسازی شده و سه نقطه در دست بازسازی است.