روزبهان: رسانه ها واقعیت محور باشند

روزبهان: رسانه ها واقعیت محور باشند

گرگان – ایرنا – محمد ولی روزبهان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با اشاره به نقش بی بدیل و تاثیر گذاری بالای رسانه ها در توسعه جوامع، گفت: رسانه های ارتباط جمعی رسالت سنگینی بر عهده دارند از این روی انتظار می رود رویکرد اصلی آنها بر مدار و محور واقعیت باشد.