همایش ۱۳۰۰ نفری سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی

همایش ۱۳۰۰ نفری سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی

برگزاری جشن باشکوه ۱۳۰۰ نفره دانش آموزان پیشتاز استان گلستان با اجرای برنامه جنگ شادی وبرنامه های شاد تشکیلاتی و مهارتی در سالن خانه بسکتبال گرگان اجرا شد . برگزاری جشن باشکوه ۱۳۰۰ نفره دانش آموزان پیشتاز استان گلستان با اجرای برنامه جنگ شادی وبرنامه های شاد تشکیلاتی و مهارتی ،در رشته های امداد و

درخشش دانش آموز کردکوی در اسکواش کشور

درخشش دانش آموز کردکوی در اسکواش کشور

گلستان (پانا) – جلسه ساماندهی سرویس مدارس با حضور رییس سازمان دانش آموزی و رئیس انجمن اولیاء و مربیان استان برگزار شد . این جلسه در مورد تفاهم نامه واگذاری سرویس مدارس و همچنین یررسی موانع و مشکلاتی که تا کنون د ر ساماندهی سرویس مدارس وجود داشت بحث و گفتگو شد . سلطانی رئیس

واگذاری و ساماندهی سرویس مدارس به سازمان دانش آموزی

واگذاری و ساماندهی سرویس مدارس به سازمان دانش آموزی

گلستان (پانا) – جلسه ساماندهی سرویس مدارس با حضور رییس سازمان دانش آموزی و رئیس انجمن اولیاء و مربیان استان برگزار شد . این جلسه در مورد تفاهم نامه واگذاری سرویس مدارس و همچنین یررسی موانع و مشکلاتی که تا کنون د ر ساماندهی سرویس مدارس وجود داشت بحث و گفتگو شد . سلطانی رئیس