حال محیط زیست مازندران خوب نیست

حال محیط زیست مازندران خوب نیست

شعارسال: حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استانمازندران در نشست هم‌اندیشی و تجلیل از خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از مهمترینمشکلات محیط‌بانان و خبرنگاران عدم امنیت شغلی است،گفت: مشکل حال حاضر خبرنگاران ایناست که امنیت شغلی ندارند، لذا نمی‌توانند آن‌طور که باید نقش خود را ایفا کنند. در این نشست که پنجشنبه‌ شب در