کشاورزان مي توانند با ذخيره سازي روان  آب ها کشت دوم انجام دهند

کشاورزان مي توانند با ذخيره سازي روان آب ها کشت دوم انجام دهند

شعارسال: رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران ، با اطلاع رساني رسانهها و هشدارهاي کارشناسان و محدوديت هايي که دستگاههاي ذيربط وضع و اعمال کردند ،سطح زير کشت دوم برنج حدود ۵۰ درصد کاهش يافت . به گزارش خبرنگارآريادفترمازندران درساري، عزيزالله شهيديفر افزود: سطح زير کشت دوم برنج پارسال حدود ۴۰ هزار هکتار بود که امسال