کاشت نهال در حاشیه جاده آزاد شهر به مینودشت

کاشت نهال در حاشیه جاده آزاد شهر به مینودشت

عملیات کاشت نهال در حاشیه محور اصلی آزادشهر به مینودشت آغاز شد. شعارسال: عملیات کاشت نهال در حاشیه محور اصلی آزادشهر به مینودشت آغاز شد. جلال عجم رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر با بیان اینکه عملیات کاشت نهال در حاشیه محور اصلی آزادشهر به مینودشت آغاز شد است گفت: با توجه به شرایط