سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان گفت: سطح دقیق اراضی کشاورزی خسارت‌دیده با استفاده از تصاویر ماهواره تعیین می‌شود. " />سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح Archives - اخبار گرگان طبرستان 24