رایزنی با مجلس برای کمک بیشتر به صادرکنندگان

رایزنی با مجلس برای کمک بیشتر به صادرکنندگان

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای تخصیص منابع بیشتر و کمک به صادرکنندگان، درحال رایزنی با مجلس شورای اسلامی هستیم. شعار سال: مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران رایزنی با مجلس برای کمک بیشتر به صادرکنندگان در حاشیه مراسم قدردانی از صادرکنندگان برتر گلستان گفت: تصویب این منابع، با پرداخت یارانه