لزوم مطالبه گری استاندارد در جامعه/ چالش آسانسورهای غیراستاندارد

لزوم مطالبه گری استاندارد در جامعه/ چالش آسانسورهای غیراستاندارد

مدیرکل استاندارد گلستان تنها راه ترویج استاندارد را مطالبه آن توسط جامعه دانست و گفت: یکی از مشکلات ما آسانسورهای غیر استاندارد است. شعارسال: مدیرکل استاندارد گلستان تنها راه ترویج استاندارد را مطالبه آن توسط جامعه دانست و گفت: یکی از مشکلات ما آسانسورهای غیر استاندارد است. استاندارد ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و