آسفالتی که راه زمین خواری را هموارمی کند

آسفالتی که راه زمین خواری را هموارمی کند

شعار سال: بر اساس اسناد سازمان میراث فرهنگی، روستای ییلاقی زیارت به عنوان یکی از ۱۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی معرفی و با شماره ۵۰۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. اما این روستای ییلاقی سال ها است دستخوش ساخت و سازهای غیر قانونی شده که جلوه‌های طبیعی آن را از