آسفالتی که راه زمین خواری را هموارمی کند

آسفالتی که راه زمین خواری را هموارمی کند

نماینده مردم گرگان در مجلس در حالی وعده داده مسیر روستای زیارت به آبشار را آسفالت می‌کند که به گفته مسئولان نه تنها این طرح مصوبه و اعتبار ندارد؛ بلکه شرایط زمین‌خواری را هموار می‌کند. شعارسال: نماینده مردم گرگان در مجلس در حالی وعده داده مسیر روستای زیارت به آبشار را آسفالت می‌کند که به