مالکان نیم‌بند

مالکان نیم‌بند

«بانک این برگه‌ها را قبول نمی‌کند. به ما سند نمی‌دهند و این اوراق هم ارزش حقوقی‌ ندارد» این‌ها را محمد می‌گوید. برگه‌ای در دست دارد و با اضطراب صحبت می‌کند. او ساکن یکی از روستاهای گمیشان است و حدود یک سال پیش – طی طرحی تعدادی از اسناد بنیاد علوی مربوط به زمین‌هایی که در