معاون استاندار گلستان بر بازنگری طرحهای ساحلی خزر تاکید کرد

معاون استاندار گلستان بر بازنگری طرحهای ساحلی خزر تاکید کرد

گرگان – ایرنا – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تصریح بر این که هر طرح و مطالعه ای نیازمند تطبیق با شرایط روز است، گفت: طرح مدیریت یکپارچه ساحل خزر باید پاسخگوی نیازهای اولیه در هر سه استان گلستان، مازندران و گیلان باشد.