آبزی‌پروری؛ کلید توسعه شهرستان مرزی گمیشان

آبزی‌پروری؛ کلید توسعه شهرستان مرزی گمیشان

شهرستان ترکمن‌نشین گمیشان ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی دارد که از گذشته‌های دور اقتصاد مردم آن بر پایه صید و صیادی بنا گذاشته شده و امروز نیز آبزی‌پروری کلید توسعه این شهرستان مرزی است. شعارسال: شهرستان ترکمن‌نشین گمیشان ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی دارد که از گذشته‌های دور اقتصاد مردم آن بر پایه صید و صیادی بنا گذاشته شده