با مخربان حاشیه رودخانه سفیدرود برخورد شد

با مخربان حاشیه رودخانه سفیدرود برخورد شد

بهروز آژ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت:در گشت کنترل های صورت گرفته در روزهای اخیر،مامورین محیط زیست رودبار یک مورد تصرف درحاشیه رودخانه سفیدرود که برداشت غیر مجاز هم انجام داده بود و همچنین یک مورد برداشت غیرمجاز شبانه شن و ماسه جلوگیری کرده و عوامل آن را به مراجع قضایی معرفی