اعتبار ۱۲۰۰میلیارد تومانی برای پروژه‌های سال ۹۷ گلستان

اعتبار ۱۲۰۰میلیارد تومانی برای پروژه‌های سال ۹۷ گلستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان گفت: امسال بالغ‌بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های استان گلستان در نظر گرفته شد. شعار سال: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان گفت: امسال بالغ‌بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های استان گلستان در نظر گرفته