بستر لازم برای سرمایه گذاران خارجی در گرگان فراهم می شود

بستر لازم برای سرمایه گذاران خارجی در گرگان فراهم می شود

ابوالقاسم صفوی، عصر پنجشنبه، در دیدار با سرمایه گذاران خارجی که جهت اجرای پروژه های اقتصادی به گرگان آمده بودند، اظها کرد: امنیت کامل برای حضور سرمایه گذاران خارجی و فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری آنان مهیا خواهد شد. شعار سال: فرماندار گرگان گفت: بستر لازم برای سرمایه گذاران خارجی در گرگان فراهم