عروسی در سیل

عروسی در سیل

۹روز از وقوع سیل در گلستان می‌گذرد و همه گروه‌ها از ارگان‌های نظامی و انتظامی گرفته تا سمن‌ها و نیرو‌های مردمی تلاش می‌کنند آب را از شهر‌های سیل زده خارج کنند و اوضاع عادی شود.