۳۲ زندانی جرائم غیرعمد در گلستان از زندان آزاد شدند

۳۲ زندانی جرائم غیرعمد در گلستان از زندان آزاد شدند

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: ۳۲ نفر از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران و گذشت شاکیان از زندان در استان گلستان آزاد شدند. شعار سال: رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: ۳۲ نفر از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران و گذشت شاکیان از زندان در استان گلستان آزاد شدند. هادی هاشمیان  در جلسه ستاد