طرح زهکشی در بیش از ۶۰ هکتاراز اراضی شهرستان گمیشان اجرا شد

طرح زهکشی در بیش از ۶۰ هکتاراز اراضی شهرستان گمیشان اجرا شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: طرح زهکشی در بیش از ۶۰ هکتاراز زمین‌های شهرستان گمیشان انجام شده است. شعار سال: مختار مهاجر صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گمیشان با اشاره به فواید اجرای طرح زهکشی در کانال‌های اصلی و فرعی استان اظهار داشت: اجرای اصول زهکشی، روشی مناسب برای حفظ خاک