گلایه شهروندان از بوی نامطبوع سطل های زباله/ شهرداری رسیدگی کند

گلایه شهروندان از بوی نامطبوع سطل های زباله/ شهرداری رسیدگی کند

با وجود تجهیز و شست‌وشوی باکس های زباله، بوی نامطبوع آن در برخی از مناطق، شهروندان گرگانی را آزرده کرده و می طلبد شهرداری به گرمای هوا توجه و رسیدگی بیشتر به این مخازن داشته باشد. شعار سال: با آغاز فصل گرما، توجه به شست و شوی باکس ها و مخازن زباله باید از اولویت