سگ‌های ولگرد سوهان روح گرگانی‌ها

سگ‌های ولگرد سوهان روح گرگانی‌ها

افزایش سگ‌های ولگرد در گرگان سبب برهم زدن آرامش شهروندان شده این در حالی است که گلستان در صدر استان‌های با گزش بالای حیوانات است و باید در این زمینه چاره‌جویی شود.