بزرگی و شکوه راهپیمایی اربعین حسینی در صفحات تاریخ ماندگار شده است

بزرگی و شکوه راهپیمایی اربعین حسینی در صفحات تاریخ ماندگار شده است

مدیر کل اوقاف گلستان با اشاره به حماسه راهپیمایی اربعین حسینی گفت: بزرگی و شکوه راهپیمایی اربعین حسینی در صفحات تاریخ ماندگار شده است و این شمع روشن وجود دشمنان را خواهد سوزاند و ترسی عظیم در دل آنان برپا کرده است. شعار سال: حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه با خادمین