فریاد مرگ بر آمریکای مردم ایران هرگز قطع نمی‌شود

فریاد مرگ بر آمریکای مردم ایران هرگز قطع نمی‌شود

رئیس سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه روز قدس، یکی از روزهای فراموش‌نشدنی تاریخ جهان اسلام و بلکه در کل جهان است، گفت: فریاد مرگ بر آمریکای مردم ایران هرگز قطع نمی‌شود. شعار سال: مهدی چمران ظهر امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر گرگان با بیان اینکه روز قدس، یکی از روزهای فراموش‌نشدنی