مصوبات سفر رییس جمهوری به گلستان تشریح شد

مصوبات سفر رییس جمهوری به گلستان تشریح شد

گرگان – ایرنا – استاندار گلستان با اشاره به سفر هفته گذشته رییس جمهوری و کاروان تدبیر و امید به استان گفت: مهمترین دستاورد این سفر تخصیص ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار و امضای ۲۰ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه بود.