جاری شدن سیلاب در محور زیارت بدون خسارت به تأسیسات آبرسانی

جاری شدن سیلاب در محور زیارت بدون خسارت به تأسیسات آبرسانی

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گرگان گفت: سیل هفته گذشته به تأسیسات آبی و خطوط آبرسانی منطقه گرگان خسارتی وارد نکرده است. شعار سال: مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گرگان گفت: سیل هفته گذشته به تأسیسات آبی و خطوط آبرسانی منطقه گرگان خسارتی وارد نکرده است. «رضا سوخته‌سرایی» اظهار کرد: شدت بارش‌های آخر