شکارچی مرال به یکسال حبس محکوم شد

شکارچی مرال به یکسال حبس محکوم شد

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت: فردی که بهمن ماه سال گذشته اقدام به شکار یک راس مرال و تهیه عکس از شکار خود کرده بود، در مراجع قضایی به یک سال حبس محکوم شد.