۵ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو

۵ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو

تالابهای گلستان این روزها میزبان پرندگان مهاجری هستند که برای فرار از سرمای سیبری هزاران کیلومتر پرواز کردند تا به این آبهای گرم رسیدند.