قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی رئیس قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی در گلستان را منصوب کرد. " />رئیس قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد Archives - اخبار گرگان طبرستان 24