وقایع انقلاب ۵۷ گرگان به روایت گلستان ما

وقایع انقلاب ۵۷ گرگان به روایت گلستان ما

گلستان ما نوشت: در حالیکه همه انگشت به دهان بودند شیخ محمدعلی روحانی فرد وارد پادگان لشکر ۳۰ گرگان شد، نفس ها در سینه حبس شد و همه به این فکر می کردند که چه بلایی سر شیخ می آید، آیا انقلاب شکست می خورد و او کشته خواهد شد؟کم کم طلیعه نور انقلاب اسلامی

تبعیض بین مردم و مسوولان

تبعیض بین مردم و مسوولان

هفته نامه انسجام ملی که در استان گلستان چاپ می شود گلایه عضو شورای ورزش و جوانان روستای تقی آباد از توابع بخش بهاران گرگان در خصوص تعلل ساخت سرعت گیر جاده این روستا را منتشر کرد.