ضرورت درآمدزایی شهرداری گرگان از طلای کثیف و مدیریت پسماند در شهر

ضرورت درآمدزایی شهرداری گرگان از طلای کثیف و مدیریت پسماند در شهر

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه زباله به‌عنوان طلای کثیف ارزشمند است، گفت: شهرداری باید برای هزینه‌های حمل پسماند تدبیری بیندیشد تا بتواند از طریق زباله درآمد ایجاد کند. شعار سال: عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه زباله به‌عنوان طلای کثیف ارزشمند است، گفت: شهرداری باید برای هزینه‌های حمل پسماند تدبیری