عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: حرکت به سوی حل معضلات جامعه یکی از مشخصه‌های مهم دانشگاه‌های نسل چهارم است. " />دانشگاه نسل چهارم Archives - اخبار گرگان طبرستان 24