اعتراض دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان پذیرفته شد/ شورای صنفی، پیگیری مشکل دانشجویان

اعتراض دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان پذیرفته شد/ شورای صنفی، پیگیری مشکل دانشجویان

مسئول شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان در رابطه با مشکل دانشجویان این دانشگاه که در شکایت به وضعیت غذای دانشگاه اعتراض کرده بودند، گفت: مشکل دانشجویان پذیرفته شده است و شورای صنفی پیگیری آن است. شعار سال: حسین وطنی، مسئول شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله خامنه ای گرگان در رابطه با مشکل