رشد ۷۰ درصدی آموزش عالی در گلستان/ از وابستگی علمی تا تربیت متخصصان دانشگاهی کشور‌های همسایه

رشد ۷۰ درصدی آموزش عالی در گلستان/ از وابستگی علمی تا تربیت متخصصان دانشگاهی کشور‌های همسایه

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از رشد ۷۰ درصدی آموزش عالی در این استان نسبت به پیش از پیروزی انقلاب خبر می‌دهد و می‌گوید: متخصصان کشور‌های همسایه نیز در دانشگاه ما مشغول به تحصیل هستند.