معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: به دنبال این هستیم که ۵۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۷۵ درصد جمعیت روستایی را زیر پوشش کنترل فشار خون قرار دهیم. " />جمعیت روستایی گلستان Archives - اخبار گرگان طبرستان 24
۲۲ شهر گلستان طرح جامع مصوب دارند

۲۲ شهر گلستان طرح جامع مصوب دارند

‌ مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با بیان این که بیش از ۹۸ درصد جمعیت روستایی گلستان از راه آسفالته برخوردار هستند، گفت: ۲۲ شهر گلستان طرح جامع مصوب دارند

آخرین اخبار