مراکز درمانی گلستان با بودجه ۱۳۰ میلیارد تومانی تکمیل می‌شود/ جذب دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مراکز درمانی گلستان با بودجه ۱۳۰ میلیارد تومانی تکمیل می‌شود/ جذب دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان از اجرای سه پروژه مرکز ترومای بیمارستان پنج آذر، پردیس بین‌الملل خودگران دانشگاه علوم پزشکی گرگان و سلامت کده طب سنتی این استان خبر داد.

آخرین اخبار