مهارت شموشه بافی گلستان در فهرست آثار ملی کشور

مهارت شموشه بافی گلستان در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از ثبت ملی فن و مهارت شموشه بافی روستا زیارت گرگان در فهرست آثار میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد. شعار سال: جاوید ایمانیان معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: شموشه در گویش محلی مردم روستا

آخرین اخبار