مشکلات روستای حاجی آباد کردکوی+فیلم

مشکلات روستای حاجی آباد کردکوی+فیلم

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور : رضایت و اعتماد عمومی و اینکه مردم نیروی انتظامی را مامن و تکیه گاهی برای خود بدانند مهمترین سرمایه این نیرو است.

آخرین اخبار