تحقیقات مراکز علمی کشاورزی توسعه محور باشد

تحقیقات مراکز علمی کشاورزی توسعه محور باشد

گرگان – ایرنا – معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ارایه طرح های توسعه ای در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، باید اولویت مهم و چارچوب های ارزیابی این سازمان و مراکز دانشگاهی مرتبط با آن باشد.

افزایش بهره وری آب، نیاز جدی کشاورزی گلستان

افزایش بهره وری آب، نیاز جدی کشاورزی گلستان

گرگان – ایرنا – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: افزایش بهره وری آب، نیاز جدی و اولویت ها مهم بخش کشاورزی گلستان برای مقابله با خشکسالی و کم آبی است.

آخرین اخبار