آبشار “کبودوال” تنها آبشار خزه‌ای ایران

آبشار “کبودوال” تنها آبشار خزه‌ای ایران

در استان گلستان در دل منطقه‌ای که به سرزمین آبشارها معروف است؛ آبشاری وجود دارد که بیش از همه، گردشگران و طبیعت دوستان را به وجد می‌آورد؛ تنها آبشار خزه‌ای ایران که “کبودوال” نام دارد. شعار سال: استان گلستان همراه با جنگل های دیدنی خود و آبشارهای کوچک و بزرگ و چشمه سارهای فراوان طبیعت زیبا

آخرین اخبار