شاخ‌ به‌ شاخ‌ تاکسی‌های‌ تلفنی‌ و اینترنتی

شاخ‌ به‌ شاخ‌ تاکسی‌های‌ تلفنی‌ و اینترنتی

شعار سال: نرم افزارهای نوپای تاکسی‌های اینترنتی در مدت کوتاهی توانست در برخی از شهرها به سلطه آژانس‌های تلفنی و تاکسی‌های دربستی پایان دهد. تاکسی‌های اینترنتی که با نارضایتی مدیران آژانس‌ها و تاکسی‌ها روبرو شده بود پس از چالش‌های فراوان و جنجال‌های نفس‌گیر، در برخی از شهرها در شمار غول‌های حمل و نقل درآمد. با

آخرین اخبار