نیمی ازمددجویان زیرپوشش امداد گلستان توانایی کار دارند

نیمی ازمددجویان زیرپوشش امداد گلستان توانایی کار دارند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: اکنون ۵۰ درصد از مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان ظرفیت توانمندسازی را داشته و در صورت حمایت و اعطای تسهیلات توانایی کسب درآمد دارند. شعار سال: امان الله حسین پور در نشست جمعی از ایتام، کارآفرینان برتر، دانش آموزان نخبه و زنان موفق سرپرست خانوار زیر