اجساد دو صیاد مفقود شده گلستانی پیدا شد

اجساد دو صیاد مفقود شده گلستانی پیدا شد

معاون فرماندار شهرستان ترکمن از پیدا شدن اجساد دو صیاد مفقود شده گلستانی در دریای خزر خبر داد. شعارسال: معاون فرماندار شهرستان ترکمن از پیدا شدن اجساد دو صیاد مفقود شده گلستانی در دریای خزر خبر داد. سید صادق شیرنگی ، اظهار کرد: با تلاش نیروهای یگان دریابانی و صیادان شرکت های ماهیگیری پره، اجساد