فرهنگ شعر آیینی گسترش یابد

فرهنگ شعر آیینی گسترش یابد

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه شعر آیینی بهترین شکرانه قریحه شاعری است، گفت: فرهنگ شعر باید گسترش یابد.