چرا اصلاح نظام بانکی به سرانجام نرسید؟

چرا اصلاح نظام بانکی به سرانجام نرسید؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طرح بی‌سرانجام مجلس در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور یادآور شد: در مجلس دوره قبل تعدادی از نمایندگان به صورت خودجوش طرحی را برای اصلاح نظام بانکی کشور تهیه کردند.

آخرین اخبار