جانشین فرمانده ناجا: دشمن از هر غفلتی برای ضربه زدن به نظام ‌استفاده می‌کند / ‌‌امنیت ملت ایران را تامین می‌کنیم

جانشین فرمانده ناجا: دشمن از هر غفلتی برای ضربه زدن به نظام ‌استفاده می‌کند / ‌‌امنیت ملت ایران را تامین می‌کنیم

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه دشمن از هر غفلتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می‌کند، گفت: در این حوزه هوشیاری نهادهای انتظامی و امنیتی بسیار مهم و ضروری است.

پنج هیچ در جنگ اقتصادی

پنج هیچ در جنگ اقتصادی

بازخوانی متن بودجه سال جاری و با درنظر گرفتن دخل و خرج دولت، پیش از هر چیز حداقل ۵ گل به خودی را نشان می‌دهد.

    Sorry, no posts matched your criteria.