آرشیو | طبرستان 24 | صفحه 5
۳۸۵ میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری در گلستان اختصاص یافت

۳۸۵ میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری در گلستان اختصاص یافت

مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان با اشاره به تقویت صندوق‌های خرد محلی و اجرای طرح روستاهای بدون بیکار در استان گفت: فاز نخست اعتبارات به مبلغ ۳۸۵ میلیاردریال برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری به استان اختصاص یافت.

آخرین اخبار

آخرین اخبار سرویس مازندران پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال